Chwała Ukrainie!

 

26 marca 2022 r. została przekazana pomoc humanitarna w formie ubrań, art. spożywczych, środków medycznych i art. chemicznych.  Wszystko to stało się za przyczyną ludzi dobrej woli, Was drodzy przyjaciele, rodzice, parafianie. Wartość darów można oszacować na około 25 000,00 zł. Całość trafiła do parafii pw. Zesłania Ducha Świętego
w miejscowości Maniewicze na Wołyniu. Proboszczem jest nasz rodak, ks. Andrzej Kwiczała, który posługuje wśród miejscowej ludności.  To co zawieźliśmy, jest zaledwie niewielkim gestem, który staje się wielkim symbolem jedności z potrzebującymi. Niech nasza jedność nie ustanie. Warto pomagać! Z tej racji nasza akcja Caritas, jest wciąż aktualna.  Dziękujemy za wsparcie Pani Dyrektor Katarzynie Sobolewskiej ze Szkoły Podstawowej
w Złotokłosie, OSP w Złotokłosie i Opocznie, Parafianom  Parafii MB Łaskawej oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Bielowicach i Parafianom z Parafii w Sołku i Worowie. Korzystając
z okazji, dziękujemy za transport firmie Pana Zdzisława Jesionka i za chleb z piekarni Pana Sławomira Krzoska.  Dziękując za  wszelkie dary, modlitwę i wsparcie składamy z głębi serca płynące Bóg zapłać. Bądźmy razem! Caritas.

 

Szczęść Boże

Parafialny Zespół Caritas