Poniedziałek i Czwartek (będą odczytywane)

+ Czesława i Zofię Kisielińskich, Arkadiusza i Elżbietę, Jana i Helenę, Danutę Duchnowską, zm. z c.r. Kisielińskich, Rytlów i Paczyńskich.+ Bogumiłę, Kazimierza, Janusza, Andrzeja Chojnackich. zm z c.r. Chojnackich Janosów, Paląków, Przybylskich, Saganów i Nawrot.+  Mariannę i Mariana Bekas, Jerzego i Alicję Piwnickich, Annę Bis,+ Jerzego Ustaborowicza zm. z c.r. Ustaborowicz, Szewczyków, Rawskich i Teodorczyków.+ Stanisława, Stefana, Szymona, Szlachetka, Barbarę, Weronikę, Dola – Skowron, Annę Równą, Barbarę Bożek, Artura Żebrowskiego i zm. z c.r Szlachetków, Równych, Czaplińskich i zm. sąsiadów i znajomych.+ Czesława, Józefa, Stanisława, Rozalię, Bronisława, Pawła, Jana,Józefę, Jurek, Andrzeja Gasztycha, Mariannę, Jerzego Mecker, Lucjana Bobrowskiego.+ Jana, Helenę, Józefa, Stanisława, Zenona, Wiesława, Zofię Celer.+ Reginę Wardyńską, Andrzeja, Franciszka, Tadeusza, Antoninę Chwist, Teresę Dorper, Augusta, Apolonię, Lucjana, Sławomira Wardyńskich, Franciszka, Władysławę Dróżdż.+ Romana Krzysztofika, zm. z c.r. Krzysztofików, Jurków, Puchałów , Celerów, Tarnowskich ,Szulców, Urazińskich i Dalmatów.+ Mieczysława Jurka, Kamila, Władysława Nowickiego, Mariannę i Władysława Ulc, zm. z c.r. Nowickich, Dorotę Chmal, Józefę i Józefa Pacan.+ Jerzego Sojkę, Stanisława, Józefa, Stefana, Mieczysława, Zofię Kępskich, Antoniego Grochulskiego, Ryszarda Kuleszę.+ Jana, Wacławę Łysień, Mieczysława, Wiesławę Sankowskich, Józefa Szydłowskiego.+ Stanisława, Mirosławę  Korycińskich, Władysława Miśkiewicza, Marię Rzepkę.+ Tadeusza, Danutę Pacan, Szymona, Mariannę, Stanisława, Piotra, Mariannę Pacan, Tadeusza Sarwę, Wandę i Józefa Płóciennik.+ Mieczysława, Lecha Milczarczyk, Mariana Słowickiego, Sebastiana Kałwińskiego zm z c.r. Kałwińskich, Grzegorza Wiktorowicza, Helenę Ścisłowską, zm. z c.r. Mastalerzów, Grabskich.+ Władysławę, Jana, Stanisława, Ryszarda Malickich. Józefę, Józefa, Jadwigę Pielacha.+ Wacława i Mariannę Cieślak, zm. z c.r. Cieślak i Lenarczyk.+ Stanisława, Jana, Rozalię Grądziel, Kazimierza Wojdę, Karola Frubę, Krystynę, Stanisława Antczak.+ Antoniego, Genowefę, Jerzego, Krystynę, Eligiusza, Lidię Orzeszek, Jana Brzozowskiego, Tomasza, Bogdana Nowickiego, Weroniki Kwiatkowskiej.+ Stefanię, Mariana, Andrzeja Samoraj, Stanisława Latosek, Annę, Ignacego, Stanisława Pałka.+ Piotra Kowalczyka, Tomasza Perkowskiego, Sylwestra Grude.

Wtorek i Piątek (będą odczytywane)

+ Helenę, Stefana, Tadeusza, Janusza, Wiesława, Stanisława, Bolesława Gągała.+ Teresę, Edwarda, Krzysztofa, Marka Kiljańczyk.+ Annę Łuczak, Janinę Stępniak, Janinę Kurpińską, zm. z r. Grzelakowskich i Balasów. + Ryszarda, Irenę, Bolesława Purzyckich, Andrzeja, Mariannę Krasuckich, Pelegię Krawczyk.+ Tadeusza, Marię, Tomasza Gołkowskich, Kazimierza, Bernardę, Jarosława Balcewicz, Barbarę Tomasza Skarzyńskich, Marka Błaszczaka.+ Mariana, Czesławę Lipka, Wacława, Irenę Makulec zm. z r. Makulców, Gągałów i Pałysków.+ Ryszarda i Wandę Cieślik, Annę i Franciszka Kucharskich, Jana, Felicjana Feliksiak.+ Krystynę i Piotra Seremak, Alberta Lisa, Apolonię, Bolesława Witkowskich, Jadwigę i Wacława Czerwonków, Juliana Giska, Władysławę Pietrzak, zm. z r. Jabłońskich, Seremaków i Witkowskich, Ryszarda i Szymona Borowieckiego.+ Helenę i Stanisława Maciejak, Mariannę i Jana Stefaniak.+ Jadwigę, Jana, Helenę, Franciszka Połoczańskich, Wiesława Kucharskiego i zm. z r. Kucharskich, Irenę i Zygmunta Dulewskich, Stanisławę i Ludwika Olszewskich, Czesława, Dariusza, Fryderyka.+ Andrzeja Pakuszewskiego, Ryszarda Milanowskiego.+ Zbigniewa Łopuszańskiego, Marię, Hannę Kunert, Zofię, Walentego, Jerzego Kulesze, Czesława, Bolesława Osucha, Halinę, Józefa Sikora, Mirosława Koprowskiego, zm. z r. Łopuszańskich, Kunertów, Osuchów, Sikorów, Terleckich i Koprowskich.+ Jadwigę Kaczyńską, Andrzeja Dostatniego, Tadeusza Wyspiańskiego, Hannę Kostuch, Łucję Traczyk, Beatę Michalczyk, zm. z r. Dostatnich, Kaczyńskich, Kostuchów, Michalczyków, Wyspiańskich, Traczyków.+ Janinę, Stanisława, Pawła, Zbigniewa, Janusza, Jana, Arkadiusza Styła, zm. z r. Styłów i Kaczyńskich.+ Eugenię i Franciszka Lipińskich, Janinę Gałecką, Zofię Karkoszkę, Henryka Stamm, zm. z r. Lipińskich, Gałeckich, Karkoszków, Stammów i Wysockich.+ Stefanię, Wiesława, Adama, Zdzisława, Zygmunta Michalak, Zofię i Stefana Dybała, Mariana Skowrońskiego.+ Stanisława i Stefanię Zaczyk, Jana i Marię Konieczny.+ Kazimierę i Stanisława Kowalik, Danutę, Genowefę i Józefa Ostrowskich. .+ Stefanię, Edmunda, Sylwestra, Mariannę Zawada, Janusza Rewuckiego, Janinę Czarnecką, Katarzynę Kupiec, Zofię, Marię, Michała, Andrzeja Gaweł.+ Eugeniusza, Janinę, Elżbietę, Stanisława, Mariana Krężlewicz, Genowefę i Jana Pazik.+ Ryszarda Kowalskiego, Janinę i Stefana Szewczyk, Henryka Dąbrowskiego.+ Zm. z r. Karaluch, Korlak, Gugała.

Środa i Sobota (będą odczytywane)

+ Antoninę, Jana, Stanisława, Ryszarda Sierpińskich, Witolda Marianny, Józefa Burak.+ Zdzisława Kaczyńskiego, Marię, Stanisława Krężlewicz.+ Zdzisława, Genowefę, Mariannę, Antoniego Kowalczyk, Justyna Kupińskiego, Bronisławę i Władysława Szadkowskich.+ Stanisława i Władysławę Przepiórkowskich, Zenona Śpiewaka+ Kazimierza i Józefę Muczyńskich.+ Zm. z r. Knopów, Palmoskich, Jagodów, Kurników, Hlebowiczów, Stolarczyków i Małeckich.+ Mariannę, Józefa, Leona Jana, Grzegorza Nowaków, Józefę, Władysławę, Antoniego Muchów.+ Annę Jurczak, Helenę Jurecką.+ Helenę i Tadeusza Plewczyńskich, Leokadię i Józefa Nowaków, Pelagię Safarską, Bronisławę Kostrzecką, Mariannę Kozierewicz. +Zofię, Antoniego, Tadeusza Nowickich, Ryszarda, Antoninę, Jana, Stanisława Sierpińskich, Sabinę i Franciszka Kwiatkowskich, Stanisławę i Zdzisława Wojdalskich, Witolda Buraka.+ Stefana Matysiaka, Władysława Samoraja.+ Jana i Bronisławę Olszak, Czesława i Kazimierę Jatczak.+ Józefa Czarnockiego, Jana i Mariannę Smuniewskich, zm. z r. Czarnockich, Zalewskich, Wyrozębskich, ks. Józefa Jaworskiego.+ Mariannę, Genowefę, Jana, Wacława, Leona, Czesława, Mirosława Lenart. Mariannę, Pawła, Szczepana, Mieczysława Reszka, Katarzynę, Genowefę, Stefana, Mieczysława Strykowskich, Mieczysława Sieczkę, Mieczysława Kiljan.+ Paulinę, Stefana, Wiesława Kęsików, Kazimierę i Stanisława Sikorów.+Marię i Andrzeja Łukaszków, Zenona Danielak.+ Annę, Bolesława, Józefa, Mirosława, Jerzego Samoraj, Tadeusza Jaworskiego, Genowefę Gołębiowską, Teresę Mieżejewską.+ Zbigniewa, Haliny i Henryka Samoraj, Michalinę i Władysława Rucińskich, Teresę Małuj, Tadeusza Glińskiego.+ Andrzeja Mikszę, zm. z r. Wesołowskich i Mikszów.+ Stanisława, Janinę, Aleksandra Wiśniewskich, Franciszka Woracha, Barbarę i Wiesława Frączak.+ Józefa, Mariannę i Danutę Golec.+ Mariana i Henrykę Podstwaczyńskich, Jana i Halinę Piotrowskich.+ Jana i Helenę Ziętara, Antoniego i Wacława Korzeniewskich, zm. z r. Korzeniewskich, Kolmus, Stankiewiczów, Ziętara i za dusze w czyśćcu cierpiące.+ Juliannę i Piotra Mich, Apolonię, Józefę, Michała Papież, Barbarę i Eugeniusza Gwiazda, Annę i Jana Parzątka, Aleksego, Mirosława Sierpińskich, zm. z r. Przepiórkowskich, Tomasza, Leszka, Feliksa, Romanę i Antoniego Ziomek, Tadeusza Janowicza, Ilonę, Merry, Valerię, Martę i Feliksa Ziomek, Franciszkę, Walentego Przepiórkowskich, Józefę i Jana Mich, Andrzeja Klamar.