Parafianie…

Wychodząc naprzeciw prośbom, zamieszczamy numer konta na które można wpłacać ofiary przeznaczone na Caritas i pomoc w realizacji obranych celów i działań. Numer ten jest numerem tymczasowym, dla potrzeb obecnej sytuacji. Wpłacając dowolną kwotę prosimy zamieścić w polu TYTUŁEM „CARITAS”

Z zebranych środków zostaną zakupione artykuły spożywcze, tylko te które będą niezbędne. Za okazane serce i życzliwość, wszystkim ludziom dobrej woli, ofiarodawcom i za modlitwę składamy szczere Bóg Zapłać.

Nr konta: 57 1680 1105 0000 3000 2389 6376